CopyBet Sportsbook Servicevilkår

VILKÅR OG DEFINITIONER

 

1. Generelle definitioner

 

1.1. CopyBet UK Ltd. Virksomhedens registrerede adresse er 3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Virksomhedens forretningsadresse er Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.

 

1.2. En spiller er en person, der ønsker at åbne en Bookmaker-konto på deres vegne hos CopyBet.

 

1.3. En kunde er en person med en åben Bookmaker-konto på deres vegne hos CopyBet.

 

1.4. En Bookmaker-konto er en kundekonto, der åbnes hos CopyBet Sportsbook.

 

1.5. CopyBet Sportsbook er en platform til placering af væddemål på sportsbegivenheder.

 

2. CopyBet Sportsbook definitioner

 

2.1. Deltager(e) af begivenheder er en atlet eller et hold, spil, kampe eller begivenheder, som væddemål er placeret på.

 

2.2. "Single" er et væddemål placeret på en enkelt begivenhed.

 

2.3. "Ekspres" er et væddemål placeret på resultatet af flere forskellige begivenheder samtidigt. For at vinde et Ekspres Væddemål er det nødvendigt ikke at have tabt på nogen af de resultater, som er inkluderet i Express

 

2.4. "System" er et sæt af "Ekspres" væddemål på et bestemt sæt af begivenheder. For at vinde i systemet kræves det, at det angivne antal forudsigelser for det samlede antal er korrekt. For eksempel i systemet "3 af 4" kræves det, at 3 af de 4 forudsigelser viser sig at være korrekte.

 

2.5. "Kæde" er et sæt af "Single" væddemål, der inkluderer begivenheder, som er uafhængige af hinanden. Summen af et enkelt væddemål af kædens hver begivenhed er lig med summen af kæden. Resultatet af dette væddemål beregnes og bliver summen af det næste væddemål. Det fortsætter, indtil beløbet på bookmaker-kontoen når nul.

 

2.6. "Handicap" er et væddemål, der overvejer en fordel eller spillerum af deltager(e) i begivenhederne, udtrykt i mål/point/sæt etc., Som leveres af bookmakeren. "Handicap" føjes til et spilleresultat, når det er slut for at bestemme resultatet af væddemålet.

 

2.7. "Total" er et væddemål på et spilleresultat, udtrykt i antallet af mål, pucks, point eller spil, scoret (kastet, opnået eller spillet) af en eller flere deltager(e) i begivenheder

 

BOOKMAKER KONTOREGLER

 

3. Oprettelse af en bookmaker-konto

 

3.1. Kunden kan ikke deltage i et spil for penge, medmindre denne Kunde er en indehaver af en Bookmaker-konto. For at oprette en Bookmaker-konto skal spilleren indsende en ansøgning om registrering og registrere sig personligt som kunde. Følgende oplysninger skal gives:

 

 • Fødselsdato og dokumentet for at bevise gyldig identifikation, der viser, at spilleren er over atten (18) år eller den gældende myndige alder, som fastlagt i lovgivningen for deres bopælsland.
 • Spillerens for- og efternavn.
 • Spillerens fulde bopælsadresse.
 • Spillerens gyldige e-mailadresse.
 • Et brugernavn og en adgangskode.

 

3.2. Spilleren er også forpligtet til:

 

 • At være en fysisk person.
 • Ikke at være en professionel sportsudøver i nogen af de konkurrencer eller ligaer, hvor virksomheden tilbyder sine kunder muligheden for at indgå væddemål.
 • Ikke være begrænset af begrænset juridisk kapacitet.
 • Ikke at handle på vegne af en anden part.
 • Ikke at være klassificeret som ludoman og/eller stå på en liste (uanset om det er frivilligt eller ufrivilligt) i et register eller database over ekskluderede spillere.
 • Ikke at indbetale penge, der stammer fra kriminelle og/eller andre ulovlige aktiviteter.
 • Ikke at indbetale penge via et bankkort, som spilleren ikke er autoriseret til at bruge og/eller bruge et bankkort i en jurisdiktion, hvor væddemål og spil er forbudt.
 • Ikke at udføre kriminelle aktiviteter, hvor et selskabs Bookmaker-konto er direkte eller indirekte involveret.
 • Ikke at bruge Selskabets tjenester, hvis det er ulovligt i deres bopælsland eller på anden måde er begrænset i forbindelse med åbning af en spilleprofil, køb eller brug af bookmaker-tjenester og/eller på anden måde deltage i de tilbudte spil. Det er Kundens ansvar at sikre, at deres brug af virksomhedens websted og tjenester er lovlig.
 • Ikke at finde virksomhedens officielle hjemmeside eller tjenesterne stødende, forkastelige, urimelige eller uanstændige.
 • At holde deres profiloplysninger hos virksomheden opdateret med hensyn til følgende: for- og efternavn, bopælsland, gyldig e-mailadresse og telefonnummer.

 

3.3. Spilleren, der ansøger om åbning af en profil hos virksomheden, anerkender og accepterer:

 

 • Alle definitioner og betingelser som anført under virksomhedens servicevilkår.
 • Virksomheds servicevilkår, er offentliggjort på den officielle webside, samt eventuelle fremtidige ændringer af dem.
 • Samarbejdet med virksomheden er styret af:
 • (i) virksomhedens servicevilkår, som er offentliggjort på engelsk.
 • (ii) eventuelle reguleringsbestemmelser eller andre beslutninger truffet af virksomheden.
 • (iii) den gældende lovgivning på stedet for servicevilkår.

 

3.4. Virksomheden har ret til at annullere enhver bonus, jackpot og/eller enhver præmie, hvis virksomheden er overbevist om, at Kunden har implementeret et svindelsystem. I dette tilfælde blokerer virksomheden Kundens Bookmaker-konto, og hvis der er penge på kontoen, tilbagebetales de til det betalingssystem, der blev brugt af Kunden til at foretage indbetalingen til Bookmaker-kontoen

 

3.5. Arrangeret spil

 

Hvis virksomheden har tilstrækkelige fakta til at mistænke sine kunder for et arrangeret spil, kan det afslutte præmievederlagene og foretage en tilbagebetaling af beløbet for allerede foretagne væddemål til Kundens Bookmaker-konto. De nævnte mistanker kan omfatte data, der henviser til beløb og karakteristika, samt beløb for alle indgangsbetalinger foretaget ved hjælp af alle mulige metoder.

 

4. Væddemålsregler

 

4.1. Virksomheden accepterer væddemål på resultatet af sportsbegivenheder og andre begivenheder med et bevidst ukendt resultat ved hjælp af telekommunikationsnetværk.

 

4.2. Hver gang, når man downloader kundeapplikationen, uanset brugen af mediekilde (via Internet eller mobile tjenester), ved at åbne en Bookmaker-konto og bruge en eksisterende konto, vædde eller deltage i ethvert spil, modtage en præmie, bekræfter Kunden deres samtykke til den aktuelle version af servicevilkårene og forpligtelsen til at handle i overensstemmelse med disse servicevilkår.

 

4.3. Virksomheden har ret til at foretage ændringer og tilføjelser til de heri beskrevne servicevilkår, bestemmelser og procedurer for betalinger uden en individuel forudgående skriftlig meddelelse. Kunderne bliver informeret herom med passende meddelelser. Betingelserne for tidligere (placerede) væddemål forbliver uændrede, og væddemål, der accepteres, er underlagt de offentliggjorte servicevilkår på tidspunktet for accept.

 

4.4. Virksomheden forbeholder sig retten til at nægte at åbne en Bookmaker-konto til en hvilken som helst spiller.

 

4.5 CopyBet har ret til at indlede lovgivnings- og administrative procedurer i tilfælde af mistanke om svig, der er relateret til saldohandlinger og væddemål placeret på kundens konto i overensstemmelse med den nuværende lovgivning, samt underrette regulatoren om respektive handlinger.

 

4.6. CopyBet har ret til at annullere væddemål, gevinster og bonusser på alle konti, der er omfattet af mistanke om svig. En sådan beslutning træffes på baggrund af den interne undersøgelse, der dækker og tager højde for størrelser, voluminer og karakteren af væddemål.

 

4.7. CopyBet har retten til at suspendere alle operationer og/eller udbetalinger for kontoen i tilfælde af mistanke om svig (flere konti, anvendelse af software til automatisering af væddemål, kapitalisering af vilkårlige situationer, brug af konti til operationer der ikke er leveret af en bookmaker, forkert anvendelse af Loyalitetsprogrammer, etc.). I sådanne tilfælde har virksomheden ret til at starte en undersøgelse af Kundens spilleaktivitet i en periode på op til 14 arbejdsdage, og alle operationer på kontoen vil blive suspenderet, indtil denne periode er over.

 

5. Politik for brug af virksomhedens officielle hjemmeside

 

5.1. Virksomheden påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab eller skader, som Kunden har lidt som følge af brugen af det officielle websted eller dets indhold. Denne bestemmelse gælder ligeledes brug eller misbrug af webstedet af enhver person, manglende evne til at få adgang til webstedet, forsinkelse i funktion eller transmission af data, fejl i kommunikationslinjer, eventuelle fejl, forkert tekst eller undladelser af webstedets indhold.

 

5.2. Indlæsning af billeder og videoer fra virksomhedens officielle websted eller dets undersider er kun tilladt til privat brug. Offentliggørelse, transmission eller gengivelse af disse data til ethvert andet formål er strengt forbudt.

 

6. Politik for væddemål

 

6.1. Værdierne for parametrene (inklusiv "Handicap" og "Totaler") og koefficienter for begivenhederne, der er angivet i linjen for den aktuelle dag, kan ændre sig efter et hvilket som helst væddemål, men betingelserne for de foretagende væddemål forbliver de samme, undtagen i tilfælde af tekniske og åbenlyse fejl i linjen.

 

6.2. Kun det beløb, der er bekræftet og registreret af virksomheden, accepteres som beløbet for væddemålet.

 

6.3. Kunden er den eneste person, der er ansvarlig for væddemål. Når et væddemål er foretaget, og dets accept er bekræftet af virksomheden, kan væddemålet ikke ændres eller annulleres af Kunden. Virksomheden bærer intet ansvar for de "mistede" eller "dobbelte" væddemål, der er foretaget af kunder. Vær meget forsigtig, når du kontrollerer parametre på alle trin for alle de væddemål du har placeret.

 

6.4. Tab af Kundens adgangskode kan ikke være en grund til udbetalinger eller annullering af anmodningen om udbetaling af gevinster.

 

6.5. Et væddemål accepteres, så snart det er bekræftet af virksomheden. Alle accepterede væddemål vises i menuen "Væddemålshistorie". I nogle tilfælde kan der være en forsinkelse, indtil væddemålet er anført i ovennævnte menu. I tilfælde af uoverensstemmelser betragtes det tidspunkt, hvor væddemålet blev registreret i virksomhedens system, som det korrekte tidspunkt for afgivelse. Selv hvis Kunden ikke modtog nogen meddelelse om accept af væddemål, betragtes det stadig som accepteret, hvis det vises i menuen "væddemålshistorie".

 

6.6. Fejl i kommunikation eller andre tekniske problemer i Kundens kommunikation er ikke en grund til annullering af et væddemål, hvis væddemålet er blevet registreret på virksomhedens server.

 

7. Datavisning

 

7.1. Virksomheden er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de foreslåede informationstjenester, herunder data om begivenhederne med "Live" og e-mailtjenester.

 

7.2. Virksomheden gør alt for at holde informationen om begivenheder (som f.eks. resultater, tid og varighed af et spil, statistikker over hold/spillere osv.) korrekt. Disse oplysninger vises dog kun til informationsformål, og virksomheden er ikke ansvarlig i tilfælde af fejl eller forsinkelser i disse data.

 

7.3. Virksomheden er ikke ansvarlig og accepterer ikke nogen påstande vedrørende nøjagtigheden af oversættelsen fra fremmedsprog med hensyn til holdnavne og spillernavne.

 

7.4. Hvis der i den angivne begivenhed/kamp er mere end en spiller med det samme efternavn til stede, og det fulde navn på spilleren ikke er blevet angivet eller andre funktioner der identificere spilleren, under accept af væddemålet, så refunderes alle væddemål.

 

7.5. Hvis der i kampens eller positionens navn er angivet en eller flere deltagere forkert i linjen (bortset fra fejl i oversættelse), hvis det andet hold/deltager i den repræsenterede turnering er angivet i stedet for den nødvendige, vil alle væddemål på denne begivenhed anerkendes som ugyldige, og der foretages en refundering. Kun virksomheden har ret til at bestemme begivenhederne, der hører til denne kategori.

 

7.6. I tilfælde, hvor holdets specifikke detaljer, såsom en bestemt aldersgruppe (for eksempel 18 år/til 21 år/ungdomsteam), køn (kvinder), eller holdets status (reserve) ikke er angivet i linjen, som derved resulterer i markering af det andet hold i linjen i stedet for det erklærede, refunderes alle væddemål på denne kamp. I andre tilfælde, når ufuldstændigt navn eller mulige grammatiske fejl er angivet i linjen, forbliver alle væddemål gyldige. Hvis deltagernes køn ikke er angivet i linjen, antages det, at holdets køn er mandligt. I tilfælde af, at et kvindeligt hold deltager i en kamp, er det nødvendigt at have en detaljeret angivelse af det på linjen, ellers er det muligt at væddemål refunderes for denne kamp.

 

7.7. Dato og tid angivet i linjen er datoen og tidspunktet for ophør af accept af væddemål på begivenheden (bortset fra "Live" begivenheder) og falder ikke nødvendigvis sammen med datoen og tidspunktet for den faktiske start af begivenheden. Den faktiske tid for begivenheden under optælling af væddemål betragtes som tidspunktet for begyndelsen af begivenheden, der bestemmes på baggrund af de officielle dokumenter fra den organisation, der afholder konkurrencen, samt virksomhedens data.

 

7.8. Hvis stedet for afholdelse af en kamp ikke er angivet i linjen, angives værten og banen på først listen (bortset fra konkurrencer der omfatter amerikanske sportsgrene). Al den information, som "cap" indeholder for en bestemt sport, har en tilknyttet karakter. Eventuelle fejl i de givne informationer er ikke et grundlag for refundering af væddemål.

 

7.9. Ved accept af væddemål på "Live" begivenheder er der en fast forsinkelse, hvis værdi kan variere afhængigt af sporten, markedet og andre funktioner, og den bestemmes udelukkende af virksomheden for sikkerhed og beskyttelse mod Kundens efterfølgende væddemål.

 

7.10. For kundernes bekvemmelighed, under hensyntagen til specificiteten af "Live" begivenheder, hvor koefficienter ændrer sig meget ofte, kan Kunden vælge en af følgende muligheder: "Accepter alle ændringer i koefficienterne", "Accepter kun markerede væddemål" eller "Accepter ikke væddemål, hvis koefficienterne ændrer sig", hvilket bestemmer ved hjælp af en tilsvarende algoritme for væddemålet.

 

7.11. Forkert angivet dato for den gennemførte kamp er ikke en grund til annullering af væddemålet.

 

7.12. Hvis kampen startede fra det øjeblik, hvor den tidligere blev afbrudt, og det ikke var fastsat i linjen, refunderes væddemålene.

 

8. Sammenhængende begivenheder og resultat

 

8.1. I "Ekspres" og "System" væddemål er det forbudt at inkludere forskellige begivenheder, der vedrører den samme kamp, ikke engang dem, der er direkte afhængige af hinanden. Hvis nogen begivenheder, der vedrører det givne kamp, blev inkluderet i sådanne væddemål, refunderes disse væddemål, selvom computerprogrammet ved accept af væddemålene ikke blokerede dem, da de blev accepteret. Virksomheden forbeholder sig den eksklusive ret til at afgøre, om begivenhederne er forbundet, i tilfælde af tvister.

 

8.2. I spillet "Kvalificeret/Ikke kvalificeret fra gruppen" i "Ekspres" og "System" væddemål, er det kun tilladt at indgå væddemål på et hold fra den givne gruppe. Hvis denne betingelse i væddemål af formatet "Kvalificeret/Ikke kvalificeret fra gruppen" overtrædes, refunderes de givne væddemål, selvom computerprogrammet ved accept af væddemålene ikke blokerede dem, da de blev accepteret. Virksomheden forbeholder sig den eksklusive ret til at beslutte, om de vil acceptere væddemål for positionen "Kvalificeret/Ikke kvalificeret" i "Ekspres", "System" og "Single" væddemål.

 

9. Åbenlyse og tekniske fejl

 

9.1. Virksomheden er ikke ansvarlig for fejl i indtastning, overførsel eller optælling af væddemål. I særdeleshed forbeholder Virksomheden sig retten til at korrigere åbenlyse fejl, der er foretaget under indtastning af oplysninger om væddemålskoefficienter og/eller beregning af mængderne af væddemål (for eksempel fejl i de koefficienter, der er angivet i hold forkert, forkert angivne begivenheder osv.), eller erklære de tilsvarende væddemål for ugyldige, selv efter begivenheden har fundet sted. I tilfælde af korrigering af åbenlyse fejl refunderes væddemål. De mest almindelige typer tekniske fejl er følgende

 

9.1.1. Fejl ved input af koefficienter - når koefficienten (eller parametrene for "Handicap/Total" etc.) vises uden en decimal separator (punktum eller komma) eller med et yderligere ciffer i tallet.

 

Eksempel: i stedet for koefficienten 1,8 vises 18, i stedet for 2, vises 23, i stedet for 3, vises 30 osv.

 

9.1.2. "Spejlfejl" - når koefficienterne for spillere vises på en diametralt modsat måde. I dette tilfælde vises favoritten af kampen (inklusive den aktuelle favorit af "Live" begivenheden) ved en koefficient, der overstiger koefficienten for outsideren for den givne begivenhed.

 

Eksempel: Basketball. Barcelona-Unicaja. Vinderen af kampen. I stedet for 1,2 og 4 vises 4 og 1,2.

 

9.1.3. Skrivefejl - hvis alle koefficienter er angivet korrekt, men holdene er skrevet i en forkert rækkefølge (forekommer normalt for begivenheder, der finder sted på en neutral bane).

 

Hvilket betyder for det forrige eksempel: optegnelse: Basketball. Unicaja-Barcelona. Vinderen af kampen. 1,2 og 4 i stedet for Basketball. Barcelona-Unicaja. Vinderen af kampen. 1,2 og 4.

 

Klare indikatorer for åbenlyse fejl er: en meget stor forskel i koefficienterne for CopyBet Sportsbook og andre bookmakere, koefficienterne, der ikke er understøttet af noget væsentligt for denne kamp. Retten til at bestemme arten af fejl tilhører udelukkende Virksomheden.

 

9.2. Virksomheden forbeholder sig retten til at annullere de væddemål, der bevidst er foretaget på forkerte koefficienter. Kunden vil straks blive informeret om ændringer i deres Bookmaker-kontosaldo.

 

9.3. Virksomheden forbeholder sig retten til at annullere væddemål, selv efter begivenhedens afslutning, hvis disse væddemål er vundet af Kunden som følge af en teknisk eller åbenlys fejl.

 

9.4. I de tilfælde, hvor Kundens væddemål af tekniske grunde ikke fik tildelt det nødvendige midler på deres Bookmaker-konto, betragtes væddemålene som ugyldige og refunderes.

 

9.5. I tilfælde af fejl i finansielle transaktioner på Kundens Bookmaker-konto skal Kunden straks underrette Virksomheden om de ovennævnte fejl. Hvis sådanne fejl resulterede i en negativ saldo på Kundens Bookmaker-konto, har virksomheden ret til at annullere væddemålene til trods for, at de blev foretaget, før fejlen opstod.

 

9.6. Virksomheden forbeholder sig retten til at stille Kunden til ansvar for enhver skade, som Virksomheden udsættes for, hvis Kunden har brugt en teknisk eller administrativ fejl bevidst, når han foretager en indbetaling og/eller anden finansiel handling på deres Bookmaker-konto.

 

10. Væddemål på kredit

 

10.1. Virksomheden accepterer ingen væddemål, samt leverer ingen tjenester til Kunder på kredit. Alle væddemål og tjenester skal betales af Kunden med penge fra deres Bookmaker-konto.

 

11. Begrænsninger på væddemål

 

11.1. Virksomheden har ret til at nægte Kundens væddemål uden at give nogen grund og forbeholder sig retten til at lukke eller midlertidigt blokere Bookmaker-konti for individuelle Kunder uden forudgående varsel.

 

11.2. Minimums- og maksimumstørrelsen af væddemål for alle sportsbegivenheder er defineret af Virksomheden og kan ændres uden forudgående skriftlig meddelelse til Kunderne. Derudover forbeholder Virksomheden sig ret til at indføre særlige begrænsninger på Bookmaker-konti for individuelle Kunder.

 

11.3. Virksomheden anbefaler ikke at placere væddemål fra den samme IP-adresse (fra den samme computer, lokalnetværk eller mobilenhed) for at undgå mistanke om samarbejde (snyderi). I sådanne tilfælde er det nødvendigt at afstemme muligheden for spillet med Virksomheden ved at forklare omstændighederne. Virksomheden har ret til at blokere Bookmaker-konti for sådanne Kunder og bede dem om at sende dokumenter og andre data (inklusiv fotos), der bekræfter deres registrerede identitet.

 

11.4. Gevinster fra væddemål udbetales kun inden for de grænser, der er angivet med maksimumsgrænser af Virksomheden. Hvis Kunden har foretaget et væddemål, og gevinsten overstiger maksimum, er Virksomheden ikke forpligtet til at betale det beløb, der overskrider den maksimale grænse.

 

12. Sene væddemål

 

12.1. Væddemål der er placeret efter begivenhedens start (undtagen Væddemål for "Live" begivenheder) er ugyldige og kan i alle tilfælde refunderes, mens "Ekspres" og "System" væddemål beregnes ved hjælp af koefficienten lig med 1 (En). Ethvert væddemål (inklusiv væddemål for "Live" begivenheder) foretaget på en begivenhed, hvis resultat allerede er kendt på tidspunktet for accept af væddemålet, betragtes som ugyldig og refunderes ikke.

 

12.2. Hvis Kunden ønsker at udfordre tidspunktet for starten af begivenheden, skal han levere et officielt dokument (eller et link til webstedet for arrangøreren af den givne begivenhed) til Virksomheden, som bekræfter det faktiske tidspunkt for starten af begivenheden som det givne væddemål blev foretaget på.

 

12.3. I tilfælde af tvister om starttidspunktet, hvis arrangørerne af ovennævnte begivenhed ikke kan give officielle oplysninger om sagen, betragtes Virksomhedens oplysninger om starttidspunktet for begivenheden som den eneste rigtige.

 

13. Refundering

 

13.1. Hvis der erklæres en refundering af væddemålet, betragtes et sådant væddemål som vundet med koefficienten 1 (En). I tilfælde af "Single" væddemål betyder det, at Kunden får det beløb refunderet, som de har placeret på dette væddemål. I tilfælde af "Ekspres" eller "System" væddemål ændres den samlede koefficient i overensstemmelse hermed; i tilfælde, hvor en refundering fandt sted, får koefficienten værdien 1 (En), koefficienterne for de resterende begivenheder forbliver uændrede, og den endelige koefficient tælles i henhold til lignende skema. Kun koefficienten for resultatet af begivenheden, hvor der blev modtaget refundering (en af faktorene (multiplikatorer) af den endelige koefficient for "Ekspres" eller "System"), får værdien 1 (En).

 

13.2. Væddemålet refunderes, hvis det samlede antal scorede mål som resultat af kampen er lig med summen af væddemålet, og blandt de foreslåede resultater af de givne samlede antal væddemål var der ingen mulighed "Angivet antal mål". Væddemålet refunderes på en lignende måde for de individuelle totaler, spillerens totaler, totaler af kort/hjørne/fjernelse, overtrædelser og andre parametre, hvis den endelige værdi af kampen og det foreslåede parameter for det samlede antal er ens.

 

14. Matchfixing

 

14.1. I tilfælde af mulig påvirkelse af kampens resultat og dannelsen af koefficienterne for kampen (inklusiv tilfælde af mistanke om matchning) forbeholder Virksomheden sig retten til at suspendere betalingerne for denne begivenhed eller annullere væddemål på denne kamp, samt overdrage informationen til de relevante myndigheder for yderligere efterforskning og forebyggelse af lignende hændelser.

 

14.2. Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere betalingen af væddemålene og refundere dem, hvis der er gode grunde til at tro, at denne kamp var aftalt på forhånd (matchfixing). Sådanne grunde kan være baseret på størrelsen, antallet og arten af de væddemål der foretages ved hjælp af en eller alle de mulige væddemålsmetoder.

 

I sådanne tilfælde tages der også hensyn til afgørelsen fra de relevante forbund og regulerende myndigheder. I sådanne tilfælde forbeholder Virksomheden sig retten til at udlevere informationen til alle berørte parter for yderligere undersøgelse og forebyggelse af lignende hændelser i fremtiden.

 

15. Neutral Bane

 

15.1. I de tilfælde, hvor kampen overføres til en neutral bane (NB), forbliver væddemålene gyldige, men de kan refunderes i de tilfælde, hvor kampen overføres til modstanderens bane. I det tilfælde, hvor begge hold er fra den samme by og kampen overføres til enhver anden bane, er væddemål gyldige og refunderes ikke. I internationale kampe foretages der kun refunderinger af væddemål, når kampen overføres til en bane i modstanderens land.

 

16. Afbrudt begivenhed

 

16.1. En begivenhed betragtes som afbrudt, hvis der ikke var noget spil i en uundværlig mængde spilletid, der er specificeret i henhold til reglerne, selvom resultatet senere blev bekræftet som endeligt.

 

16.2. Kampe betragtes som afsluttet, hvis de er blevet afbrudt (ikke afsluttet) inden for den angivne tidsramme nedenfor:

 

 • Fodbold - 90 min.
 • Futsal (varighed 2 x 20 minutter.) - 35 minutter
 • Futsal (varighed 2 x 25 minutter.) - 45 minutter
 • Basketball 48 minutter (NBA og PBA, CBA) - 43 min.
 • Hockey NHL (National Hockey League) - 55 min.
 • Bandy - 60 min
 • Eurohockey - 50 min.
 • Amerikansk fodbold - 55 min.
 • Baseball - pre-match 5 perioder ((innings), live 9 perioder ((innings)
 • Håndbold - 50 min.

 

16.3. For afbrudte begivenheder, der er anerkendt som aflyst (hvis ikke andet er bestemt i sportsreglerne), refunderes alle væddemål bortset fra dem, hvor resultatet er nøjagtigt defineret på tidspunktet for begivenhedens stop. Ved afbrudte begivenheder er indsatser på den præstationstid (perioder osv.) Betinget af en ubetinget tilbagevenden.

 

17. Begivenheder overførsel

 

17.1. Hvis startidspunktet for begivenheden er ændret og ellers ikke er fastsat i sportsreglerne, refunderes alle væddemål på begivenheden.

 

17.2. I tilfælde af "Kvalificeret til næste runde" kampe, når spillet udsættes til de efterfølgende dage, eller banen ændres, forbliver væddemålene gyldige. Hvis "Kvalificering" af holdet, der går videre til næste runde annulleres af anden grund, ignoreres begivenheden, og betalingen foretages i henhold til resultaterne af de spillede kampe. Hvis den anden kamp ikke fandt sted eller blev afbrudt, refunderes alle væddemål på den, inklusive "Kvalificering".

 

Udbetalinger på "Kvalificering" foretages kun for væddemål, der er foretaget før den første kamp. Hvis ingen af kampene finder sted, refunderes væddemålene.

 

18. Beregning af væddemål

 

18.1. Virksomheden validerer resultaterne på grundlag af officielle rapporter og alternative informationskilder (inklusive videoer af begivenheden) efter begivenheden er afsluttet. Beregning af væddemål er baseret på de resultater, der er offentliggjort på Virksomhedens websted på www.copybet.com under sektionen "Resultater". I tilfælde af uoverensstemmelser mellem resultater fra forskellige informationskilder såvel som i tilfælde af deres åbenlyse fejl, tilhører den endelige beslutning om at bestemme resultaterne Virksomheden.

 

18.2. Alle påstande fra Kunderne angående rigtigheden af de resultater, der offentliggøres på Virksomhedens websted, skal være baseret på officielle informationskilder (websteder for regulerende myndigheder for disse mesterskaber). Oplysninger fra andre kilder kan ikke betragtes som et grundlag for gennemgang/revurdering af væddemål.

 

18.3. Gyldige (faktiske) resultater, der betragtes som de resultater, der annonceres på grundlag af officielle protokoller eller andre legitime informationskilder lige efter afslutningen af begivenheden.

 

Virksomheden bruger følgende officielle kilder:

 

 • www.atptennis.com
 • www.ausopen.com
 • www.beto.gr
 • www.bundesliga.at
 • www.bundesliga.de
 • www.daviscup.com
 • www.euroleague.net
 • www.fedcup.com
 • www.fhr.ru
 • www.fide.com
 • www.fifa.com
 • www.gazzetta.it
 • www.iccworldtwenty18.com
 • www.itftennis.com
 • www.laliga.es
 • www.lfp.fr
 • www.mlb.com
 • www.mlssoccer.com
 • www.nasdaq.com
 • www.nba.com
 • www.nfl.com
 • www.nhl.com
 • www.nyse.com
 • www.pgatour.com
 • www.premierleague.com
 • www.rfpl.org
 • www.rolandgarros.com
 • www.rusbandy.ru
 • www.russiabasket.ru
 • www.sportinglife.com
 • www.turkish-soccer.com
 • www.uefa.com
 • www.usopen.org
 • www.volley.ru
 • www.wimbledon.com
 • www.wtatour.com

 

Virksomheden kan bruge andre officielle kilder om nødvendigt

 

I ekstraordinære tilfælde forbeholder Virksomheden sig retten til at bruge videovurderinger for at bedømme det rigtige resultat.

 

18.4. "Live" begivenheder væddemålsresultater beregnes ud fra det, der er kendt umiddelbart efter afslutningen af begivenheden/konkurrencen. Alle efterfølgende ændringer (for eksempel ændringer efter beslutning af en jury efter spillets afslutning) tages ikke med i betragtning, når der resultatet af væddemålene afgøres. Virksomheden beregner selv disse væddemål baseret på dets statistiske data om det faktiske forløb af spillet. Hvis ikke andet er angivet, vil alle spil på ikke-deltagende atleter i konkurrencen være ugyldige.

 

18.5. I tilfælde, hvor Virksomhedens statistikker, der er baseret på tv-dækning, afviger fra den officielle statistik, beregnes væddemålene i henhold til Virksomhedens statistikker

 

18.6. Hvis mere end en deltager eller hold erklæres som en vinder af konkurrencen, divideres gevinstkoefficienten med antallet af vindere. I dette tilfælde kan koefficienten ikke være mindre end 1 (En).

 

18.7. Alle handlinger på Bookmaker-konti foretages i den valuta, som Kunden har valgt under registreringen.

 

18.8. Alle væddemål, som resultaterne allerede er kendt for (især væddemål på "Hvem vil score det næste mål" eller "Vind en bestemt del af kampen"), betragtes som gyldige og beregnes, selvom begivenheden eller turneringen blev suspenderet.

 

18.9. Hvis en kamp ikke er afsluttet og betragtes som ufuldstændig, refunderes alle væddemål på kampen (med undtagelse af hvad der er nævnt i artikel 16.1), selvom resultatet, hvor begivenheden blev afbrudt, senere bekræftes som endelig.

 

18.10. Resultatet, der blev annonceret på kampdagen, tages for resultatet af kampen, hvis det ikke er i modstrid med de særlige regler for individuelle sportsgrene. Eventuelle ændringer i resultatet af begivenheden, betinget af revisionen af resultaterne af begivenheden af styrende myndigeder og disciplinære sanktioner for hold, tages ikke med i betragtning, og de første resultater af beregningen af væddemål forbliver i kraft.

 

19. Manglende deltagelse i begivenheden

 

19.1. Hvis det ikke er i modstrid med de særlige regler for individuelle sportsgrene, når en begivenhedsdeltager, som væddemålet blev foretaget på, uanset årsag, ikke kan deltage i begivenheden, betragtes væddemålet som gyldigt og tabt af Kunden. Undtagelserne er følgende tilfælde:

 

 • Begivenheden/turneringen er aflyst;
 • Begivenheden/turneringen betragtes som ugyldig;
 • Stedet for begivenheden blev ændret;
 • Begivenheden/turneringen afbrydes eller udskydes

 

19.2. I tilfælde af "Hvem er højere" væddemål med to resultater, hvis en af deltagerne nægter at deltage før begivenheden/turneringen, refunderes væddemålet.

 

20. Regler for sportsvæddemål

 

20.1. Yderligere oplysninger om typer af væddemål på forskellige sportsgrene er angivet i reglerne for sportsvæddemål.

 

20.2. Regler for sportsvæddemål har forrang for de generelle regler.

 

20.3. Nogle typer af væddemål

 

20.3.1. I tilfælde af væddemål på "Ulige tal/Lige tal af Samlet", uanset sproten og den foreslåede position (inklusiv samlede antal mål/kort/overtrædelser etv.), Hvis resultatet er "0", beregnes væddemålet som "Lige tal"

 

20.3.2. Alle væddemål på antallet af medaljer beregnes i henhold til den officielle medaljetabel ved begivenhedens afslutning. Eventuelle ændringer, der udføres senere af de regulerende myndigheder, tages ikke med i betragtning.

 

20.3.3. Eventuelle medaljer, der er vundet af et landshold i enhver konkurrence, betragtes som en uanset antallet af deltagere på dette hold.

 

20.3.4. I tilfælde af, at et hvilket som helst marked har det potentielle resultat "Enhver anden", inkluderer dette resultat alle deltagere af begivenheden, der ikke er anført i mulighederne på dette marked separat.

 

20.3.5. I tilfælde af spil på enhver begivenhed i "Yderligere markeder" af ture (samlet antal mål, sejre, tab, uafgjort, kant, gult kort osv.) Er der kun de kampe på turen, der er inkluderet i den daglige linje.

 

21. Finansiel Begrænsning

 

21.1. Minimumsindsatsen for enhver begivenhed i enhver kategori svarer til 0,1 EUR i en Bookmaker-konto valuta.

 

21.2. Den maksimale vinderkoefficient for "Ekspres" og "System" væddemål er 1.000. "Ekspres" væddemål og hver variant i "System" væddemål, hvor gevinstkoefficienten overstiger det maksimale, beregnes med koefficienten på 1.000. I disse tilfælde kan summen af gevinster ikke overstige den maksimale betaling for et enkelt væddemål.

 

21.3. Det maksimale beløb for væddemål på begivenheden afhænger af sporten og begivenheden. Det defineres af virksomheden specifikt for hver begivenhed og hver type væddemål. Beløbet kan ændres uden forudgående skriftlig varsel. Virksomheden forbeholder sig retten til at begrænse de maksimale væddemålsbeløb på individuelle begivenheder samt indføre og fjerne specifikke begrænsninger på konti for enkelte Kunder uden varsel eller forklaring af årsager.

 

21.4. Alle finansielle begrænsninger kan gælde for enhver individuel Kunde eller en gruppe af Kunder, der fungerer som en kollektiv enhed, der har placeret væddemål, der indeholder de samme kampvalg. Hvis Kunden placerer en række væddemål med de samme valg, kan den samlede udbetaling for dem være begrænset til mængden af en maksimal betaling reguleret af eksisterende begrænsninger.

 

Dette websted tilhører CopyBet UK Ltd. CopyBet UK Ltd, opererer under licensnummer 000-053774-N-330744-002 fra UK Gambling Comission. Juridisk adresse: 3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Faktisk adresse: Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.