Villkor CopyBet Sportsbook

VILLKOR OCH DEFINITIONER

 

1. Allmänna definitioner

 

1.1. Företaget är CopyBet UK Ltd. Företagets registrerade adress är 3e våningen, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Företagets affärsadress är Kontor 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.

 

1.2. En Spelare är en person som vill öppna ett Bookmaker-konto på CopyBet.

 

1.3. En Klient är en person med ett Bookmaker-konto på CopyBet.

 

1.4. Ett Bookmaker-konto är en Klients konto öppnat på CopyBet Sportsbook.

 

1.5. CopyBet Sportsbook är en plattform för att placera Spel på evenemang.

 

2. Definitioner av CopyBet Sportsbook

 

2.1. Deltagare till evenemang är en idrottare eller ett lag, spel eller matcher, eller evenemang som Spel placeras på.

 

2.2. "Singel" är ett spel placerat på en match.

 

2.3. "Express" är ett spel som placeras på resultatet av flera olika evenemang samtidigt. För att vinna ett Express-spel är det nödvändigt att inte ha några förluster på något av resultaten som ingår i Express

 

2.4. "System" är en uppsättning av "Express"-spel för en viss uppsättning av händelser. För att vinna på System, räcker det med att det angivna antalet förutsägelser för det totala antalet är korrekt. Till exempel, i systemet av "3 av 4" är det nödvändigt att 3 av de 4 förutsägelserna är korrekta.

 

2.5. "Chain" är en uppsättning av "Singelspel", vilket inkluderar evenemang oberoende av varandra. Summan av en satsning av kedjans varje händelse är lika med summan av kedjan. Resultatet av detta Spel beräknas och blir summan av nästa Spel. Det fortsätter tills summan på bookmaker-kontot når noll.

 

2.6. "Handikapp" är ett Spel som har övertag och spelrum på evenemanget i åtanke, uttryckt i mål/poäng/set, etc., vilket tillhandahålls av bookmakern. "Handikapp" läggs till i ett spelresultat när det är över för att avgöra utfallet på spelet.

 

2.7. "Totalt" är ett Spel på ett resultat, uttryckt i antal mål, puckar, poäng, matcher spelade (kast, vunna eller spelade) av deltagare i evenemanget

 

REGLER FÖR BOOKMAKER-KONTO

 

3. Skapande av Bookmaker-konto

 

3.1. Klienten kan inte delta i spel om pengar såvida inte denna Klient har ett Bookmaker-konto. För att skapa ett Bookmaker-konto, måste Spelaren skicka in en registreringsansökan och registrera som Klienten personligen. Följande information måste anges:

 

 • Födelsedatum och tillhandahålla giltig information som visar att Spelaren är över arton (18) år eller tillämplig laglig ålder som är bestämd i det land där de vistas.
 • Spelarens för- och efternamn.
 • Spelarens fullständiga bostadsadress.
 • Spelarens giltiga E-postadress.
 • Ett användarnamn och ett lösenord.

 

3.2. Spelaren är också skyldig att vara:

 

 • En fysisk person.
 • Att inte vara en professionell spelare i någon sport, tävling eller liga där företaget erbjuder sina Klienter möjlighet att satsa pengar.
 • Får ej begränsas av begränsad juridisk kapacitet.
 • Får ej agera på uppdrag från någon annan part.
 • Får ej klassas som en tvångsspelare och/eller inkluderas (oavsett frivilligt eller ofrivilligt) i något register eller databas med uteslutna spelare.
 • Får ej sätta in pengar med ursprung från kriminella och/eller andra illegala aktiviteter.
 • Får ej sätta in pengar genom bankkort som spelaren inte har behörighet att använda och/eller använda ett bankkort i ett område där spel om pengar är förbjudet.
 • Får ej bedriva kriminella aktiviteter där ett företags Bookmaker-konto är direkt eller indirekt involverat.
 • Får ej använda Företagets tjänster om det är olagligt i deras hemland eller om det är förbjudet för dem att öppna en spelprofil, köp eller använda bookmaker-tjänster och/eller på annat sätt delta i spel som erbjuds. Det är kundens ansvar att säkerställa att deras användning av företagets hemsida och tjänster är lagliga.
 • Får ej finna Företagets officiella hemsida eller tjänsterna stötande, orättvisa eller oanständiga.
 • Måste hålla deras profildetaljer på företaget uppdaterade i följande: för- och efternamn, hemland, giltig e-postadress och telefonnummer.

 

3.3. Spelaren som ansöker om att öppna en Profil på företaget bekräftar och accepterar:

 

 • Alla definitioner och bestämmelser enligt företagets användarvillkor.
 • Företagets användarvillkor som för närvarande är publicerade på sin officiella webbplats samt eventuella förändringar av dem.
 • Att samarbetet med företagets styrs av:
 • (i) Företagets användarvillkor som publiceras på engelska.
 • (ii) eventuella regleringsbestämmelser eller andra beslut från Företaget.
 • (iii) gällande lag för platsen för användarvillkoren.

 

3.4. Företaget har rätt att avbryta bonus, jackpot och/eller något pris om Företaget är övertygade om att Kunden har implementerat ett bedrägerisystem. I detta fallet blockerar Företaget kundens Bookmaker-konto, och om det finns medel på kontot gör man en återbetalning till betalningssystemet som användes av kunden för att fylla på Bookmaker-kontot

 

3.5. Arrangerat spel

 

Om företaget har tillräcklig fakta för att misstänka sina kunder om uppgjorda matcher, kan de avbryta vinstersättningen och göra återbetalning av summan på spel som redan placerats till kundens Bookmaker-konto. Det nämnda misstankarna kan inkludera data som hänför sig till summor och egenskaper, samt belopp för alla inbetalningar gjorda via alla möjliga metoder.

 

4. Spelregler

 

4.1. Företaget accepterar Spel på resultatet av sport och andra evenemang med ett medvetet okänd resultat, med hjälp av telekommunikationsnätverk.

 

4.2. Varje gång man laddar ner klientens applikation, oavsett användning av medieresursen (Via internet eller mobiltjänster), genom att öppna ett Bookmaker-konto och använda ett befintligt konto, spela eller delta i några spel, bekräftar kunden att de samtycker till den aktuella versionen av de Allmänna användarvillkoren och skyldigheten att agera i enligthet med dessa Användarvillkor.

 

4.3. Företaget har rätt att göra ändringar och tillägg i Användarvillkoren som anges här, bestämmelserna och förfarandena för betalningar utan ett individuellt skriftligt meddelande. Klienterna meddelas angående detta med lämpliga tillkännagivanden. Villkoren för tidigare satsade (placerade) Spel förblir oförändrade och Spel som accepteras är föremål för de publicerade användarvillkoren vid tidpunkten för godkännandet.

 

4.4. Företaget förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett Bookmaker-konto för alla spelare.

 

4.5 CopyBet har rätten att initiera lagar och administrativa förfaranden vid misstankar om bedrägerier relaterade till saldoutföranden och spel placerade på Kundens konto i enlighet med gällande lagstiftning, samt att meddela tillsynsmyndigheten om respektive handlingar.

 

4.6. CopyBet har rätten att avbryta Spel, vinster och bonusar på alla konton som fallit under misstankar om bedrägeri. Ett sådant beslut fattas baserat på den interna utredningen som täcker och tar hänsyn till storlekar, volymer och typ av Spel.

 

4.7. CopyBet har rätten att stänga av all användning och/eller utbetalningar för kontot vid misstanke om bedrägeri (flertal konton, användning av programvara för Spelautomatisering, utnyttja godtyckliga situationer, användning av konton för verksamheter som inte tillhandahålls av en bookmaker, felaktig användning av Lojalitetsprogram etc.). I sådana fall har Företaget rätt att starta en utredning av Klientens spelaktivitet upp till en period av 14 arbetsdagar och alla verksamheter kommer att avbrytas tills denna period är över.

 

5. Policy för användning av Företagets officiella hemsida

 

5.1. Företaget bär inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstått av klienten till följd av användning av dess officiella webbplats eller dess innehåll. Dessa villkor gäller för användning och missbruk av hemsidan, oavsett person, oförmåga att få tillgång till webbplatsen, försening i funktion eller överföring av data, fel i kommunikationslinjer, fel, tryckfel eller utelämnanden i webbplatsens innehåll.

 

5.2. Att ladda ned foton och videor från Företagets officiella hemsida eller dess webbplatser är endast tillåtet för privat bruk. Offentliggörande, överföring eller reproduktion av denna data för något annat syfte är strängt förbjudet.

 

6. Policy för Spel

 

6.1. Värderna på parametrarna (inklusive "Handikapp" och "Totalt") samt samverkande faktorer för evenemangen som anges i raden för den aktuella dagen kan ändras efter varje Spel, men villkoren för det placerade Spelen förblir desamma, förutom i fall av tekniska och uppenbara misstag i raden.

 

6.2. Endast det belopp som bekräftats och registrerats av Företaget accepteras som en spelbelopp.

 

6.3. Kunden är den enda personen som är ansvarig för Spel. När ett spel blivit placerat och dess godkännande har bekräftats av Företaget kan Spelet inte ändras eller avbrytas av Kunden. Företaget bär ingen ansvar för de "förlorade" eller "dubbel"-spelen som gjorts av Kunder. Vänligen var försiktig när du kontrollerar parametrar av alla Spel du har placerat på varje steg.

 

6.4. Förlust av Kundens lösenord kan inte vara ett skäl till uttagssatser eller makulering av begäran om betalning av vinster.

 

6.5. Ett Spel accepteras så snabbt det har blivit bekräftat av Företaget. Alla accepterade spel visas i menyn "Spelhistorik". I vissa fall kan det vara en fördröjning innan ditt Spel listas i menyn nämnd ovan. Vid händelse av dispyt anses den tid då spelet var registrerat i företagets system vara dess verkligen inlämningstid. Även om Klienten inte fick något meddelande om godkännande av Spel så anses det fortfarande vara accepterat om det visas i menyn "Spelhistorik".

 

6.6. Brist i kommunikation eller andra tekniska problem i Klientens kommunikation är inte en anledning till annullering av spel, om spelet redan blivit registrerad i företagets server.

 

7. Datavisning

 

7.1. Företaget ansvarar inte för exakthet, fullständiga och tidslinjerna av de föreslagna informationstjänsterna, inklusive data på "Live"-evenemangen, samt meddelandetjänster.

 

7.2. Företaget gör allt för att informationen på evenemangen (såsom resultat, tid och varaktighet av spel, samt statistik av lag/spelare, etc.) ska vara korrekt. Denna information visas endast för informationssyften, och företaget är inte ansvariga vid fel eller förseningar i data.

 

7.3. Företaget är inte ansvariga och accepterar inga påståenden om precisionen i översättningarna från främmande språk i lagnamn och spelarnas namn.

 

7.4. Om det finns mer än en medlem med samma efternamn i det angivna evenemanget / matchen som är närvarande, och under satsningen att idrottsutövarens fulla namn eller andra funktioner som identifierar dem unikt inte har angetts, då återbetalas alla satsningar.

 

7.5. Om en eller fler deltagare eller positionens namn är felaktiga (med undantag för fel i översättningen), det vill säga om det andra laget / deltagaren i turneringen anges istället för den nödvändige, blir alla lagda Spel på händelsen ogiltiga och en återbetalning görs. Endast företaget har rätt att bestämma evenemangets samhörighet i denna kategori.

 

7.6. I de fall då specifika detaljer av laget, såsom en viss åldersgrupp (till exempel 18 år / till 21 år / ungdomslag), kön (kvinnor), eller lagets status (reserv) inte anges i raden, vilket resulterat i markering av det andra laget i raden istället för det deklarerade blir alla spel i denna match återbetalda. I andra fall, när ofullständiga namn eller potentiella grammatiska fel anges i raden, förblir alla Spel aktiva. Om deltagarens kön inte anges i raden anses det att könet i laget är manligt. Om kvinnors lag deltar i en match, då är det nödvändigt att ha med en detaljerad indikation om det i raden, annars blir spel på denna match återbetald.

 

7.7. Datum och tid som anges i raden är datum och tid för avbrott om spelets antagande på evenemanget (med undantag för "Live"-evenemang) och sammanfaller nödvändigtvis inte med datum och tid för den faktiska starten av evenemanget. Den faktiskt tidpunkten för evenemanget under räkningen av spelet betraktas som tidpunkten för evenemangets start, vilket bestäms utifrån de officiella dokumenten för den organisation som genomför tävlingen, samt Företagets data.

 

7.8. Om platsen för att genomföra ett möte inte anges i raden, anges det först i listan över evenemangets värd i fältet (med undantag för tävlingar av Amerikanska sporter). All information som finns i "locket" till en särskild sport, har ett extra underordnat tecken. Möjliga fel i den givna informationen är inte en grund för återbetalning av spel.

 

7.9. Vid accepterade Spel för "Live"-evenemang, finns det en inställd fördröjning, vars värde kan variera beroende på sport, marknad och andra funktioner, och det bestäms uteslutande av företaget för säkerhets- och skydd från Kundens påföljande Spel.

 

7.10. För kundens bekvämlighet, med beaktande av noggrannheten hos "Live"-evenemang där samverkande faktorer ändras väldigt ofta, kan klienten välja ett av följande alternativ: att "Acceptera alla ändringar i koefficienten", "Acceptera endast markerade Spel" eller "Acceptera inte Spel om koefficienterna ändras", vilket bestäms med en motsvarande algoritm för satsningen.

 

7.11. Felaktigt angivet datum för den genomförda matchen är inte grund för att annullera spelet.

 

7.12. Om matchen började från det ögonblick då den tidigare avbröts och det inte angets i raden, då återbetalas satsningarna.

 

8. Sammankopplade evenemang och resultat

 

8.1. I "Express" och "System"-spel är det förbjudet att inkludera olika evenemang som relaterar till samma match, inte ens de som är beroende av varandra. Om några evenemang relaterar till den givna matchen, där sådana satsningar inkluderades så återbetalas dessa spel, även om datorprogrammet accepterade dem istället för att blockera. Företaget förbehåller sig den exklusiva rätten att avgöra om evenemangen är kopplade till varandra, i händelse av en eventuell tvist.

 

8.2. I spelet om "Kvalifikation/Ej kvalificera från gruppen" i "Express" och "System"-spel, är det tillåtet att endast satsa på ett lag från den givna gruppen. Om sådana Spel på "Kvalificera/Ej kvalificera från gruppen" lagts, är det ett regelbrott och dessa Spel återbetalas, även om datorprogrammet som accepterar spel inte blockerade spelet. Företaget förbehåller sig den exklusiva rätten att avgöra om de ska acceptera spel på positionen "Kvalificera/Ej kvalificera" under "Express", "System", och "Singelspel".

 

9. Uppenbara och tekniska fel

 

9.1. Företaget ansvarar inte vid fel i skrift, överföring eller räkning av Spel. I synnerhet förbehåller sig företaget rätten att korrigera uppenbara fel som gjorts vid inmatning av information på spelkoefficienter och/eller kalkyleringar av saldo på Spel (Till exempel fel i koefficienter som anges i lag felaktigt, felaktigt angivna händelsers, etc.) eller förklara ogiltiga efter, även fast evenemanget är avslutat. Vid korrigering av uppenbara fel returneras insatser. De vanligaste typerna av tekniska fel är följande

 

9.1.1. Fel vid inmatning av koefficienter - när koefficienten (eller parametrarna för "Handikapp/Totalt", etc.) visas utan en decimalavskiljare (punkt eller komma) eller med någon ytterligare siffra.

 

Exempel: Istället för koefficienten 1,8, visas 18, istället för 2, visas 23, istället för 3 visas 30 etc.

 

9.1.2. "Spegelfel" - när koefficienterna för spelare visas på ett diametralt motsatt sätt. I detta fall visas spelets favorit (inklusive aktuell favorit på "Live"-evenemang) med en koefficient som överstiger koefficienten för outsidern på det angivna evenemanget.

 

Exempel: Basket. Barcelona-Unicaja. Vinnaren av matchen. Istället för 1.2 och 4, visas 4 och 1.2.

 

9.1.3. Skrivfel - om alla koefficienterna anges korrekt, men om lagen skrivs i en felaktig ordning (uppstår vanligtvis för evenemang som äger rum på neutral plan).

 

Mening med föregående exempel: Basket. Unicaja-Barcelona. Matchens vinnare. 1.2 och 4 istället för basket. Barcelona-Unicaja. Matchens vinnare. 1.2 och 4.

 

Tydliga indikatorer för uppenbara fel är: en mycket stor skillnad i koefficienterna för CopyBet Sportsbook och andra bookmakers, koefficienterna som inte har stöd av något viktigt inför denna match. Rätten att bestämma felets natur tillhör endast företaget.

 

9.2. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta de Spel som medvetet har lagts på felaktiga koefficienter. Klienten kommer att informeras om ändringar i deras Bookmaker-saldo omedelbart.

 

9.3. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta Spel även efter evenemangets slut om dessa Spel vinns av Klienten som ett resultat av ett tekniskt eller uppenbart fel.

 

9.4. I de fall då kundens spel på grund av tekniska skäl inte fick det nödvändiga beloppet på sitt Bookmaker-konto, betraktas spelen som ogiltiga och återbetalas.

 

9.5. Vid eventuella misstag i ekonomiska åtgärder med Kundens Bookmaker-konto, skall Klienten omedelbart meddela företaget om ovanstående misstag. Om sådana misstag resulterade i ett negativt saldo på Klientens Bookmaker-konto har företaget rätt att avbryta Spelen trots att Spelet blivit lagt innan felet inträffade.

 

9.6. Företaget förbehåller sig rätten att föra kunden till ansvar för eventuella skador som orsakats till Företaget om Klienten avsiktligt använt ett tekniskt eller administrativt fel när de gjort en insättning och/eller andra ekonomiska orsaker på deras Bookmaker-konto.

 

10. Spel på kredit

 

10.1. Företaget accepterar inga Spel eller tillhandahåller inga tjänster till kunder på kredit. Alla Spel och tjänster måste betalas med kundens medel, med pengar från deras Bookmaker-konto.

 

11. Restriktioner för spel

 

11.1. Företaget har rätt att neka kundens spel utan att ange någon anledning och förbehåller sig rätten att stänga eller tillfälligt blockera Bookmaker-konton utan någon föregående varning.

 

11.2. Lägsta och högsta insats för sportevenemang definieras av företaget och kan ändras utan skriftligt meddelande till kunderna. Dessutom förbehåller sig företaget rätten att införa särskilda begränsningar på Bookmaker-konton för enskilda kunder.

 

11.3. Företaget rekommenderar inte att placera spel från samma IP-adress (från samma dator, lokalt nätverk eller mobilenhet) för att undvika misstankar om samverkan (fusk). I sådana fall är det nödvändigt att förena spelets möjlighet med Företaget genom att förklara omständigheterna. Företaget har rätt att blockera Bookmaker-kontot för sådana kunder och be dem skicka dokument och annat information (såsom bilder) som verifierar deras registrerade identitet.

 

11.4. Vinster på spel betalas endast ut inom de gränser som fastställts med de maximala gränserna för företaget. Om Klienten har placerat ett Spel och vinsterna överstiger företagets maximala, är företaget inte skyldig att betala ut mer pengar än det som överskrider maxgränsen.

 

12. Sent spel

 

12.1. Spel placerade efter evenemangets start (förutom Spel på "Live"-evenemang) är ogiltiga och återbetalas, medan "Express" och "System" beräknas med hjälp av koefficienten lika med 1 (Ett). Alla Spel (inklusive spel på "Live"-evenemang) som görs på ett evenemang, vars resultat redan är känt vid tidpunkten vid satsning anses som ogiltigt och inte återbetalbar.

 

12.2. Om en Klient önskar att ifrågasätta tiden för evenemangets start, måste de lämna ett officiellt dokument (eller länk till webbplatsen för arrangörerna av evenemanget) till Företaget, vilket bekräftar den faktiskt tiden för evenemangets start där den givna satsningen placerades.

 

12.3. Vid eventuella tvister om tidpunkten för evenemangets start, om arrangörerna av det ovannämnda evenemanget inte kan tillhandahålla officiell information i frågan, anses företagets starttid för evenemanget som den enda korrekta.

 

13. Återbetalning

 

13.1. Om en återbetalning deklareras för Spelet, betraktas en sådan satsning som vunnen med koefficienten 1 (Ett). När det gäller "Singelspel" innebär detta att klienten kommer att få tillbaka det belopp som de placerade på detta Spel. När det gäller Spel på "Express" eller "System", kommer den totala koefficienten att ändras i enlighet med; ifall en återbetalning inträffade kommer koefficienten att få värdet 1 (Ett), koefficienterna för de återstående evenemangen kommer förbli oförändrade och den slutgiltiga koefficienten räknar enligt liknande schema. Endast koefficienten för utfallet på evenemanget, som fick en återbetalning (en av faktorerna (multiplikationer) för den slutgiltiga koefficienten för "Express" eller "System") får värdet 1 (Ett).

 

13.2. Spelet återbetalas om som ett resultat av matchen antalet gjorda mål är lika med summan av spelet och bland de föreslagna resultaten av de angivna totala spelet inte fanns något alternativ "Indikerade antal mål". Spelet återbetalas på ett liknande sätt för de individuella totalen, spelarens totala, totalt antal kort, hörnor, borttagningar, fouls och andra parametrar om matchens slutgiltiga värde och de föreslagna parametrarna för totalt är lika.

 

14. Uppgjorda matcher

 

14.1. Vid eventuella ingripanden i matchresultat och bildningen av koefficienterna inför matchen (inklusive fall av misstänkta uppgjorda matcher), förbehåller sig företaget rätten att avbryta betalningar för detta evenemang eller att avbryta satsningar på denna match, samt att överlämna informationen till lämpliga myndigheter för vidare utredning och förebyggande av liknande incidenter.

 

14.2. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta betalningen av spel och att göra en återbetalning på dem om det finns goda skäl att tro att matchen är uppgjord. Sådana skäl och baseras på storleken, antalet och karaktären på de satsningar som görs med hjälp av en eller alla möjliga spelmetoder.

 

I sådana fall beaktas också besluten från styrande organen för relevant förbund och tillsynsmyndigheter. I sådana fall förbehåller sig företaget rätten att överlämna information till alla berörda parter för vidare utredning och förhindra liknande incidenter i framtiden.

 

15. Neutral plan

 

15.1. I de fall då matchen flyttas till neutral plan (NF), förblir spelen giltiga, men de återbetalas i de fall då matchen flyttas till motståndarnas plan. I de fall båda lagen är från samma stad, och matchen flyttas till en annan plan, då förblir Spelet giltigt och återbetalas inte. I internationella matcher görs återbetalning av Spel endast om matchen flyttas till planen i ett motståndarland.

 

16. Avbrutet evenemang

 

16.1. Ett evenemang anses som avbruten om det inte spelades under en oumbärlig mängd speltid som anges enligt reglerna, även om resultatet där evenemanget avbröts senare bekräftas vara slutgiltiga.

 

16.2. Matchen betraktas som avslutad om de har avbrutits (inte slutförda) inom den tidsram som anges nedan:

 

 • Fotboll - 90 min.
 • Futsal (varaktighet 2 x 20 minuter.) - 35 minuter
 • Futsal (varaktighet 2 x 25 minuter.) - 45 minuter
 • Basket 48 minuter (NBA, och PBA, CBA) - 43 min.
 • Ishockey NHL (National Hockey League) - 55 min.
 • Bandy - 60 min
 • Eurohockey - 50 min.
 • Amerikansk fotboll - 55 min.
 • Baseball – förmatch 5 perioder (innings), live 9 perioder (innings)
 • Handboll - 50 min

 

16.3. För avbrutna evenemang som är identifierade som avbrutna (om inte annat anges i sportens regler), returneras alla insatser, med undantag för sådana där resultatet är exakt definierat vid tidpunkten för evenemangets stopp. För avbrutna evenemang är satsningar på den relativa prestationstiden (perioder, etc.) föremål för ovillkorlig återbetalning.

 

17. Förflyttning av evenemang

 

17.1. Om starttid för evenemanget har ändrats och annars inte anges i sportreglerna återbetalas alla spel på det här evenemanget.

 

17.2. I de fall där "Skjuts tills nästa omgång", där matchen skjuts fram tills nästkommande dagar eller att planen ändras, förblir Spelet giltigt. Om "Passningen" av laget går till nästa omgång senare blir avbruten på grund av någon anledning, bortses evenemanget och en betalning görs i enlighet med resultaten från spelade matcher. Om den andra matchen inte blev av eller blev avbruten, då blir alla Spel placerade på den, inklusive "Passning" återbetalade.

 

Utbetalningar på "Passning" görs endast för spel som gjordes före den första matchen. Om ingen av matcherna blir av, då återbetalas alla spel.

 

18. Beräkning av spel

 

18.1. Företaget validerar resultatets baserat på officiella rapporter och alternativa källor för information (inklusive videor från evenemanget) efter att evenemanget är avslutat. Beräkning på Spel baseras på resultaten publicerade på Företagets hemsida på www.copybet.com under sektionen "Resultat". Vid avvikelse av resultat från olika informationskällor, såväl som uppenbara fel, är det företaget som tar det slutgiltiga beslutet att bestämma resultatet.

 

18.2. Alla påståenden från kunder om riktigheten på resultaten publicerade på Företagets hemsida ska endast vara baserade på officiella informationskällor (webbplatser för tillsynsorgan för dessa mästerskap). Information från andra källor kan inte betrakas som en grund för granskning / omprövning av Spel.

 

18.3. Giltiga (faktiska) resultat som anses vara resultaten, som tillkännages på basis av officiella protokoll eller andra legitima informationskällor direkt efter evenemangets slut.

 

Företaget använder följande officiella källor:

 

 • www.atptennis.com
 • www.ausopen.com
 • www.beto.gr
 • www.bundesliga.at
 • www.bundesliga.de
 • www.daviscup.com
 • www.euroleague.net
 • www.fedcup.com
 • www.fhr.ru
 • www.fide.com
 • www.fifa.com
 • www.gazzetta.it
 • www.iccworldtwenty18.com
 • www.itftennis.com
 • www.laliga.es
 • www.lfp.fr
 • www.mlb.com
 • www.mlssoccer.com
 • www.nasdaq.com
 • www.nba.com
 • www.nfl.com
 • www.nhl.com
 • www.nyse.com
 • www.pgatour.com
 • www.premierleague.com
 • www.rfpl.org
 • www.rolandgarros.com
 • www.rusbandy.ru
 • www.russiabasket.ru
 • www.sportinglife.com
 • www.turkish-soccer.com
 • www.uefa.com
 • www.usopen.org
 • www.volley.ru
 • www.wimbledon.com
 • www.wtatour.co

 

Företaget kan använda andra officiella källor om nödvändigt

 

I undantagsfall förbehåller sig företaget rätten att använda videorecensioner för att bedöma det verkliga resultatet.

 

18.4. "Live"-evenemang spelresultat beräknas baserat på vad som är känt omedelbart efter evenemangets/tävlingens slut. Alla följande förändringar (till exempel, förändringar genom beslut av en jury efter matchen) tas inte med i beräkningen när spelet avslutas. Företaget beräknar själva dessa spel baserat på dess statiska data om spelets faktiska gång. Om annat inte anges kommer alla spel på icke-deltagande idrottare i tävlingen vara ogiltiga.

 

18.5. I de fall då företagets statistik baseras på TV-täckning och skiljer sig från officiell statistik, beräknas Spelet i enlighet med företagets statistik.

 

18.6. Om fler än en deltagare eller lag förklaras som vinnare i en tävling, delas vinstkoefficienten med antalet vinnare. I detta fall kan koefficienterna inte vara lägre än 1 (Ett).

 

18.7. Alla handlingar på Bookmaker-konton görs i den valuta som klienten valt under registreringen.

 

18.8. Alla spel, för vilka resultaten redan är kända (i särskilda spel på "Vem gör nästa mål" eller "Vinna en viss del av matchen") anses vara giltiga och beräknas även om händelsen eller turneringen avbryts.

 

18.9. Om en match inte är och betraktas som ofullständiga, då återbetalas alla satsningar (utom det som nämns i artikel 16.1), där evenemanget avbröts, men senare bekräftas som slutgiltigt.

 

18.10. Resultatet som tillkännages på matchdagen tas för resultatet av matchen, om det inte strider mot de speciella reglerna av individuella sporter. Eventuella förändringar i resultat av evenemanget, konditionerade av revideringen av resultaten av evenemanget av styrande organ och disciplinära straff av lag, beaktas inte och de första resultaten av beräkningarna av spelet förblir i kraft.

 

19. Icke-deltagande i evenemanget

 

19.1. Om det inte strider mot de speciella reglerna för enskilda sporter, när en tävlingsdeltagare, som spelet placerades på, oavsett anledning inte kan delta i evenemanget, betraktas spelet som giltigt och förlorat. Undantagen är följande:

 

 • Evenemanget/turneringen är inställd;
 • Eventet/turneringen anses som ogiltigt;
 • Platsen för evenemanget har blivit ändrat;
 • Evenemanget/turneringen blir avbruten eller framskjuten

 

19.2. I fallet "Vem är längre"-spel med två resultat, om en av deltagarna vägrar att delta innan evenemanget/turneringen blir spelet återbetalat.

 

20. Regler för sportspel

 

20.1. Ytterligare information om typer av Spel på olika sporter anges i Reglerna för sportspel.

 

20.2. Regler för sportspel har företräde framför allmänna Regler.

 

20.3. Några typer av Spel

 

20.3.1. Vid fall av Spel på "Udda antal/jämna antal av totalt", oavsett sport och den föreslagna positionen (inklusive totala mål, kort, fouls etc.) om resultatet är "0", beräknas vadet som en "Jämnt antal"

 

20.3.2. Alla spel på antalet medaljer beräknas enligt den officiella medaljtabellen i slutet av evenemanget. Eventuella ändringar som genomförs av styrande organ senare beaktas inte.

 

20.3.3. Alla medaljer som vunnits av landet i alla tävlingar ska betraktas som en, oavsett antalet deltagare i detta lag.

 

20.3.4. I fallet när någon marknad har det potentiella utfallet "Någon annan", inkluderar detta utfallet alla medverkande i evenemanget som inte är listade under alternativ på den marknaden.

 

20.3.5. I fallet när det gäller spel på alla evenemang i turneringens "Ytterligare marknader" (totalt antal mål, vinster, förluster, oavgjorda, vinklade, gula kort etc.) tas endast de matcherna i turnén med i beräkningen, vilket ingår i den dagliga linjen.

 

21. Ekonomisk begränsning

 

21.1. Den minsta insatsen på alla evenemang, oavsett kategori motsvarar 0.1 EUR i valutan på Bookmaker-kontot.

 

21.2. Den maximala vinstkoefficienten för "Express" och "System"-spel är 1 000. "Express"-spel och varje variant i "System"-spel där vinstkoefficienten överstiger det maximala, beräknas med koefficienten 1 000. I dessa fall kan summan av vinsterna inte överstiga den maximala betalningen för ett singelspel.

 

21.3. Det högsta insatsbeloppet på evenemanget beror på sport och evenemang. Det definieras av företaget specifikt för varje evenemang och varje typ av spel. Beloppet kan ändras utan ett skriftligt meddelande. Företaget förbehåller sig rätten att begränsa den högsta insatsen för individuella evenemang, samt införa och ta bort specifika restriktioner på konton för enskilda kunder utan föregående meddelande eller förklaring.

 

21.4. Alla ekonomiska restriktioner kan gälla för varje enskilt Klient eller en grupp Klienter som agerar som en kollektiv enhet, som alla placerat spel som innehåller samma matchval. Om klienten placerar en rad spel med samma val, kan den totala utbetalningen för dem begränsas till beloppet för en maximal betalning, som regleras av befintliga begränsningar.

 

Denna webbplats tillhör CopyBet UK Ltd. CopyBet UK Ltd, som verkar under licensnummer. 000-053774-N-330744-002 från UK Gambling Comission. Registrerad adress: 3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Fysisk adress: Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.